सांख्य का अर्थ क्या है? बोध का मार्ग है सांख्य।

Osho says that while answering to Janak, Ashtavakra says that you are anagamin, chidghan-roop, swayam-prakash, swanirbhar, nirpeksha, kshobha-shunya hokar samadhi ka anushthan karta hai yahi teri murkhata hai.

Read More सांख्य का अर्थ क्या है? बोध का मार्ग है सांख्य।